Click to go back Back
Dayton Trolleys
Miami Valley RTA
Click to go forward Forward
ETI 9818 at Whitmore and Oakridge on November 4, 2000 on the Russ Schultz fantrip
rtm photo
usa_m_day_eti_9818_whitmoreoakridge_20001104_rtmrs.jpg

Click to go Back Click to go ForwardBack to Pictures

Back to www.daytontrolleys.net